Betingelser for Brug

Vinspecialisten / Pibehuset

V/ Claus Grøn Christensen
Sønder Alle 12
8000 Aarhus C
Tlf.: 86 12 08 88
CVR. NR: 14 58 79 77
mail: aarhusc@vinspecialisten.dk

Denne hjemmeside stilles til rådighed af Vinspecialisten Aarhus C (os/vi/vores). Hvis du har kommentarer eller spørgsmål bedes du venligst henvende dig til os på aarhusc@vinspecialisten.dk eller ved at skrive til os på adressen Sønderallé 12, 8000 Aarhus C.

Du er velkommen til at benytte dig af www.vinspecialistenaarhus.dk. Betingelserne – som ændres fra tid til anden af Vinspecialisten Aarhus C – gælder for enhver brug, du gør af denne hjemmeside. Du bedes læse Betingelserne omhyggeligt igennem. Betingelserne vedrører dine rettigheder og forpligtelser ved brug af hjemmesiden og omfatter bl.a. vigtige ansvarsfraskrivelser. Hvis du ikke er enig i Betingelserne, beder vi dig om ikke at benytte hjemmesiden.

Handelsbetingelser

Vores generelle handelsbetingelser kan findes her

Indhold:

Vinspecialisten Aarhus C bestræber sig på at sikre, at hjemmesidens indhold til enhver tid er korrekt og ajourført. Vi har mulighed for at ændre indholdet af hjemmesiden, herunder fjerne dele af indholdet, efter eget skøn og uden forudgående varsel. Vi garanterer ikke for, at de oplysninger, som fremgår af hjemmesiden, er korrekte eller fyldestgørende.

Ansvarsbegrænsning:

Enhver brug af denne hjemmeside sker på eget ansvar og risiko. Indholdet af denne hjemmeside og al materiale på hjemmesiden stilles til rådighed som beset og uden nogen form for hverken stiltiende eller udtrykkelig garantier, herunder bl.a. for, at produkter og andet materiale fra hjemmesiden er egnet til et bestemt formål eller ikke udgør en krænkelse af tredjemands rettigheder. Vi fraskriver os udtrykkeligt ethvert erstatningsansvar for skader, herunder såvel person- som tingskade, som opstår ved brug af hjemmesiden eller produkter og/materialer, der er beskrevet på hjemmesiden.

Vi bestræber os på at sikre, at hjemmesiden fungerer tilfredsstillende til enhver tid, men vi kan ikke garantere, at forbindelsen til denne hjemmeside ikke vil blive afbrudt, at den vil være sikker og uden fejl, og at disse vil blive rettet, eller at der ikke vil kunne findes vira eller andre fejl på serveren.

Brugeren må tage sine egne forholdsregler for at sikre sig mod tab eller skade. Dette omfatter bl.a.installering af nødvendige sikkerhedsforanstaltnigner for at sikre sig mod vira og opdaterede kopier af alle data.

Links til andre hjemmesider

Vi anvender indimellem links til andre hjemmesider. Disse links stilles til rådighed som en service til brugerne. Vi foretager ingen kontrol af sådanne eksterne hjemmesider, og vi påtager os ikke nogen form for ansvar for sådanne hjemmesider eller deres indhold. Links til andre hjemmesider er ikke udtryk for, at vi godkender eller anbefaler disse. Vi forbeholder os ret til efter eget skøn at slette links til andre hjemmesider.

Denne side forhandler alkohol og tobaksvarer. De bedes derfor bekræfte at De er fyldt 18.